L. Simon László
honlapja

L. Simon László portré

© L. Simon László
postacím: Magyar Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottság
1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
e-mail: sxs@sxs.hu
blog: http://lsimon.blog.hu/

Oktatás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

Ajánlott irodalom a Könyvkiadói szakember másoddiplomás képzés I. évfolyamos hallgatói számára

Informatika I. (Kiadói szerkesztői proszeminárium)
Előadó: L. Simon László

Általánosan, jól használható munka:

 • GYURGYÁK János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Tipográfiával kapcsolatos kötetek:

 • VIRÁGVÖLGYI Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
 • SZÁNTÓ Tibor: Könyvnyomtatás, tipográfia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
 • SZÁNTÓ Tibor: Könyvtervezés. Kossuth Nyomda Kiadása, Budapest, 1988.
 • Typesosmic. Digital type collection. Sans serif. Institute of Typography engineering research. A megvásárolható kiadás: EVERGREEN, Benedikt Taschen Verlag, 1994.
 • Typesosmic. Digital type collection. Serif. Institute of Typography engineering research. A megvásárolható kiadás: EVERGREEN, Benedikt Taschen Verlag, 1994.

Nyomdai ismeretekkel kapcsolatos művek:

 • BENKE Péter – ELSŐ János: Mit kell tudni a nyomdai megrendelésekről? Planetwork, 1993.
 • Nyomdaipari enciklopédia, főszerk.: dr. GARA Miklós, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
 • Nyomdaipari ABC, szerk.: dr. GARA Miklós, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

További szakirodalom:

 • SZÁNTÓ Tibor: A betű. A betűtörténet és a korszerű betűművészet rövid áttekintése, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 5. kiadás
 • FITZ József – KÉKI Béla: A magyar könyv története, Magyar Helikon, 1959.
 • ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés. Alapok, Novella Könyvkiadó, Budapest, 2000.
 • ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés [2]. Szöveg, Novella Könyvkiadó, Budapest, 2001.
 • ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés [3]. Illusztráció, Novella Könyvkiadó, Budapest, 2002.
 • ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés [4]. Nyomtatás, Novella Könyvkiadó, Budapest, 2004.
 • Tim DALY: A digitális fényképezés enciklopédiája. Amit a képalkotásról és az utómunkákról tudni kell, Cser Kiadó, Budapest, 2005.
 • BUZÁS Ferenc: Nyomdai elektronikus képfeldolgozás, Nyomdász Kiadó, Budapest, 1995.
 • GARAI Péter: Nyomdászszemmel a Winwordről, Nyomdász Kiadó, Budapest, 1997.
 • BART István: A könyvkiadás mestersége, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
 • MÁTHÉ Gergely: QuarkXpress a gyakorlatban. A program használatának bemutatása mintafeladatokkal, Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.
 • TOMCSÁNYI Péter – RATKOVICS Péter – NAGY Lajos – TÓTH György: Az ötlettől a megvalósulásig, Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség, Budapest 2005.
 • KASSAY Árpád: Tipográfia a gyakorlatban, Printinfo, Budapest, 1999.
 • URBÁNYI István: Nyomdaipari táblázatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966.
 • Dr. VÁMOS György – KATONA Kálmán: Papíripari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1962.